مارکتینگ

مارکتینگ یا بازاریابی، هنر ترغیب مشتری به خرید بدون نیاز به فروش هست…

در اینجا یافته ها، آموخته ها و تجربیات خودم رو در چند وجه مختلف به اشتراک میذارم.

بستن
بستن