مهرداد محروقی

محقق ارز های دیجیتال و بازار های مالی | بیش از 5 سال سابقه تریدینگ ارز رمز ها | طرفدار مبانی اقتصاد غیرمتمرکز (DeFi)
بستن
بستن